Licenčné podmienky

VŠETKY MATERIÁLY DOSTUPNÉ NA DOMÉNE WWW.KLUBMILADO.SK SÚ DIGITÁLNYMI PRODUKTAMI.

AKÉKOĽVEK NEOPRÁVNENÉ KOPÍROVANIE A ŠÍRENIE ČI POSKYTOVANIE TRETÍM OSOBÁM, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU AUTORIEK, JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ A JE PORUŠENÍM AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z..

PLATÍ TO AJ PRE FREE ČLENSTVO.

Na sťahovanie materiálov je potrebná registrácia a platba za príslušné členstvo. Následne ich môžete využívať bez obmedzenia.  Stiahnutý materiál môžete použiť pre všetky deti v spoločnej domácnosti, pričom môžete vytvárať  neobmedzené množstvo kópií, avšak iba v rámci domácnosti. Licencia, ktorú získate stiahnutím materiálov ma neobmedzenú časovú platnosť, to znamená, že materiály môžete využívať, aj keď už nevyužívate dané členstvo. Materiál nemôžete poskytovať tretím osobám, mimo vašej domácnosti a predaj je prísne zakázaný. 

Pokiaľ materiály sťahujete ako učiteľ/ka, môžete materiály využívať pre všetky deti, ktoré máte na starosti v rámci svojich hodín. Môžete pre ne vytvárať neobmedzené množstvo kópií. Licencia, ktorú získate stiahnutím materiálov ma neobmedzenú časovú platnosť, to znamená, že materiály môžete využívať, aj keď už nevyužívate dané členstvo. Materiál nemôžete poskytovať tretím osobám, mimo vašej triedy a predaj je prísne zakázaný. 

Materiály je zakázané využívať komerčne. Pokiaľ máte záujem o využitie materiálov ako doplnok akcií pri príležitosti Dňa detí, resp. iných firemných akcií, ako doplnok pre deti vo vašich prevádzkach, prosím kontaktujte nás a spoločne pripravíme podmienky takéhoto využitia.

Takisto je prísne zakázané uverejniť materiály vo vlastnom mene na iných webových stránkach, sociálnych sieťach či iných digitálnych platformách.

Vopred vám ďakujeme za akceptovanie a rešpektovanie týchto licenčných podmienok. Vďaka tomu vám budeme môcť neustále prinášať nové a nové materiály.